“Hvem er den mand / Hvad laver han her?”, Gyldendal, 2017, 152 sider.

Bagsidetekst

Ingen.

Pressen skrev

“… Suchanek giver gennem sin imponerende iagttagelses-evne og sit flotte sprog en skildring af det moderne menneskes mangel på ståsted, mangel på rødder … Han tegner et billede af ensomheden midt i mylderet.” – Jydske Vestkysten

“På sin egen passivt trodsige facon bliver romanen et oprør i kraft af alle de ting, den ikke er eller gør. Der er ingen udvikling, ingen forløsning, ingen identitetsafklaring, men der er en skrivende, og ham kan man ikke stoppe.” – Nordjydske Stifttidene

” … det planløse i hovedpersonens liv, romanens forside og dens omtrentlige forhold til undergenrer som dannelsesroman og brevroman peger ind i et større kompleks vedrørende det at blive en voksen samfundsborger – at blive noget bestemt i et samfund med faderforstoppelse.” – Jyllands Posten

Anmeldelse Arne Mariager – Titlen siger det hele – Jydske Vestkysten 26. august 2017