Udgivet i

Lycius – Status to år senere

Da Lycius åbnede ”biksen” i november 2019, Jamal Bendahman, Emilie Parsbæk Skibdal og jeg, fik vi nogle få manuskripter foræret fra moderforlaget for at komme i gang – Mia Dalls, Tina Franks, Nikolaj Tange Langes og flere. Derudover åbnede vi op for indsendelse og blev kontaktet af Casper Havser og Elvir Maleskic. Alle fem forfattere, som vi valgte at gå videre med, eksekverede vi på forskellig vis, men typisk i tandem, to og to.

Der var også andre manuskripter, boblere og projekter, vi var uenige om, og nogle vi måtte sløjfe af forskellige årsager. Disse kunne være: at manuskriptet tone og emnemæssigt lå meget tæt op ad et manuskript vi allerede arbejdede på, at forfatteren havde ændret manuskriptet helt siden indsendelse, at forfatteren ikke kunne løfte stoffet efter sparring, årsagerne er ligeså forskellige som forfatterne.

Vi åbnede op for indsendelse to gange, og to gange gav det reelt pote. Der blev brugt en masse tid på at organisere det indsendte stof, læse og vurdere, derefter sende afslag ud, nogle gange med en begrundelse og sparring, andre gange uden. Vi har også fået indsendt uopfordrede manuskripter i vores lukkeperiode, uden at garantere svar, og sådan havde redaktionen sin gang.

Fordi Lycius fra start var con amore, mødtes redaktionen når andre forpligtelser ikke trængte sig på. Det har sat tempoet, fordi vi alle tre havde et arbejdsliv ved siden af. Men i kraft af, at vi netop var tre, var der altid kræfter til rådighed til i hvert fald redaktionsrunderne. Vi havde også held med at søge produktionsstøtte hos Statens Kunstfond til alle vores udgivelser (debutanterne), og alle blev anmeldt bredt i tidsskrifter og dagblade.

Under tilblivelsen af ”I stød finder jeg læ”, Elvir Maleskic, besluttede Jamal Bendahman sig så for at trække sig fra redaktionen og fokusere på andre projekter. Her måtte Lycius åbnes lidt op, så vi havde kræfter til rådighed. Johanne Kirstine Fall og Simone Stjer (Gyldendal) kom ind over. Samtidig arbejder Mia Dall og jeg på Tina Franks nye manuskript – ligesom der er åbnet op for andre parter i det etablerede litteraturmiljø kan slutte sig til.

Det er håbet, at der kan konsolidere sig en fast kerne af forfatter-redaktører, således man kan få en nogenlunde stabil redaktionel linje og en rød tråd i udgivelserne. På nuværende tidspunkt har vi nogle manuskripter på bedding. Processerne med hver enkelt bog er uforudsigelige, men vi staser på, at der i 2022 kommer mindst tre nye Lyciusbøger.

Det er også målet at revurdere vores pr-strategier, samt vores layout, som vi har fået forskellig feedback på, herunder logoet, som vi i al hast producerede selv – sådan er det, når man er DIY. Men alt ellers som før. Kernen er: Redaktionen er forfatterdreven, klart adskilt fra Gladiator med undtagelse af den økonomiske risiko, skal være fuldt ud enige om udgivelserne, og mindst to redaktører skal være inde over hvert enkelt manuskript. Derudover er der det med formatet. Ca. 120 bogsider. Vi ser frem til at tage et år til.

Har du et manuskript du gerne vil sende til Lycius-redaktionen, så se hvordan og hvad kravene er på Lyciussiden. Du kan også få lidt gode råd til med på vejen i ’Lyciusredaktionen – en lille guide til dig, som vil indsende et manuskript’.