Udgivet i

Jiří Kolář (1914-2002)

Jeg var i Prag i august i år, og stødte på udstillingen ”Úšklebek století” (Århundredets grimasse) i Palác Kinských på Staroměstské náměstí – der var et navn, jeg aldrig havde hørt før – Jiří Kolář.

Jeg vidste ikke (men det kom jeg til), at der blev udstillet en af forrige århundredes største tjekkiske billedkunstnere … eller multikunstnere, for Jiří Kolář havde også en skønlitterær produktion ved siden af (og udgav bl.a. i 1956 almanakken ”Život” (Livet), hvori Václav Havel, Bohumil Hrabal og Josef Škvorecký debuterede).

Kolářs visuelle force var kollagen – og han mestrede denne så godt, at han dannede skole for fremtidige kollagekunstnere ved at udvikle et omfattende begrebsapparat af metoder – herunder nævnt nogle få:

  • Muchláž (muchlage – krøllet element, der overføres på en ny flade)
  • Roláž (rollage – fint opskåret element, der sættes sammen påny – eller med andre fintskårne elementer)
  • Konfrontáž (confrontage – elementer fra forskellige tidsaldre eller på anden måde opponerende visuelle repræsentationer, der sættes sammen)
  • Chiasmáže (chiasmage – papir med teksttryk, der rives i småstykker og limes sammen til baggrund i et arbitrært mønster)
  • Dekoláž (decollage – elementer, der rives af et billede efter pålimning)

… og ca 200 andre begreber – som findes sammenfattet i udgivelsen ”Slovnik Metod” (Metodeordbogen, Forlaget Gallery, 1999, 250 sider). Den er nok værd at få fat i.

Kolář har en lang og kompleks personlig historie: som dissident, opponent, eksilant, underskriver af Charta 77, forlægger, dramainstruktør, mæcen, mm – der er stof nok til flere timer. Han har også en uhyggeligt lang og kompleks kunstnerisk historie, der er mindst lige så spændende, og handler om frigørelsen fra det skrevne ord (han opgav til dels at skrive), og bevægelsen mod det, han kaldte ”Evident poesi”, som kan beskrives i disse Kolář-citater:

”Evident poesi er poesi, som udelukker det skrevne ord som bærende element på både kunst- og forståelsesplanet” eller “Der er ikke brug for at tale, for at få sagt sit”.

Links:

Instagram #jiříkolář
Udstilling ”Úšklebek století”
Wikipedia-profil (engelsk)